Προσφορά 2682916

19.90€ από 150,50€ για Mini Αιματολογικό Check-Up (10 Εξετάσεις) ή 24,90€ από 192,20€ για Medium Αιματολογικό Check-Up (13 Εξετάσεις) ή 44,90€ από 293,50€ για Maxi Αιματολογικό Check-Up (20 Εξετάσεις) ή 59€ από 471€ για Full Check-Up (32 Εξετάσεις), για άνδρες και γυναίκες, στο Πολυϊατρείο Αξονική Αθηνών στην Αθήνα (πλησίον στάσης ηλεκτρικού Άγ. Νικόλαος).


19,90€ από 150,50€ για Mini Αιματολογικό Check-Up: Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Κρεατινίνη 24,90€ από 192,20€ για Medium Αιματολογικό Check-Up: Γενική Αίματος, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, SGOT,SGPT, Κρεατινίνη και γGT 44,90€ από 293,50€ για Maxi Αιματολογικό Check-Up: Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, ΤΚΕ, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, SGOT,SGPT, Κρεατινίνη και γ¬GT, Κάλιο, Νάτριο, Ολικά λιπίδια, Χολερυθρίνη ολική και άμεση, Αλκαλική Φωσφατάση(ALP) 59€ από 471€ για Full Check-Up: Γενική Αίματος, ΤΚΕ, Γενική Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό Οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, LDL, HDL, SGOT, SGPT, γ-GT, Σίδηρος, Φερριτίνη, Κάλιο, Νάτριο, Φώσφορος, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Ολικά Λευκώματα, Αλβουμίνες, Σφαιρίνες, Ολική Χολερυθρίνη, Άμεση Χολερυθρίνη, Έμμεση Χολερυθρίνη, Αλκαλική Φωσφατάση, LDH, CRP, CPK, Αμυλάση Για άνδρες και γυναίκες Για όποιο Αιματολογικό Check Up χρειάζεται να είστε νηστικοί για τουλάχιστον 12 ώρες και το τελευταίο γεύμα να είναι ελαφρύ Διάρκεια εξέτασης (λήψη αίματος): 5-10’ Λίγα Λόγια Η Αξονική Αθηνών μετά από 22 χρόνια προσφοράς στο χώρο της υγείας ως διαγνωστικό κέντρο, είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει τη μετεξέλιξή της σε πολυιατρείο με 14 εργαστηριακές και κλινικές ειδικότητες. Η στελέχωσή της με ιατρούς άριστα εκπαιδευμένους στις νέες τεχνολογίες και ο πλήρης και άρτιος εξοπλισμός με μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας ,οι ανανεωμένες εγκαταστάσεις της σε συνδυασμό με το φιλικό και ανθρώπινο πρόσωπο που πάντα είχε,
  • 19,90

  • %87

  • 21 ώρες

Donedeals
9 αγορές