Προσφορά 2716151

Καρδιολογικό Κέντρο Καρδιοανάλυση | Νέα Σμύρνη


69€ για Triplex, Τεστ Κοπώσεως και Ηλεκτροκαρδιογράφημα, στο εξειδικευμένο Κέντρο Καρδιοανάλυση στη Ν. Σμύρνη
  • 69

  • %62

  • 11 ώρες

Dealsafari
100 αγορές